Close

14/01/2019

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı, İzmir

Kentin Yaşayan Yüzü; Kemeraltı

Tarih ve kültür ile bütünleşik yerel kalkınmayı teşvik eden İzmir Tarih Projesi’nin bir parçası olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kemeraltı Aydınlatma Master Planı, Arup’un Istanbul Ofisi tarafından hazırlandı. Planın 2019 yılında pilot alanlar ile hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Arup aydınlatma tasarımcıları, şehir plancıları ve elektrik mühendislerinden oluşan proje ekibi Kemeraltı Bölgesi’nin gece imajını, geçmişten günümüze taşıdığı ticari odak olma işlevine, kentin önemli noktalarını birbirine bağlayan konumuna, kentsel doku ve tarihi – mimari özelliklerine odaklanarak, tüm katmanları ile birlikte değerlendirerek yeniden oluşturmayı amaçlıyor.

5.000 yıllık bir geçmişe sahip olan ve İzmir’in en hareketli yaya odaklı mekanlarını barındıran Kemeraltı Bölgesi, kentsel sit alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanı olmakla birlikte içinde 1. derece arkeolojik sit alanlarını da barındırmakta.

Tarihi dokunun yanı sıra geçmişi yıllar öncesine dayanan zanaat faaliyetlerin hala sürmesi ile gün içerisinde farklı kesimleri bir araya getiren Kemeraltı Bölgesi, akşam saatlerinde ise karanlığa teslim olarak, ıssız sokakların hakimiyetinde canlılığını yitiren bir bölge haline gelmekte.

“Kentin Yaşayan Yüzü Kemeraltı” konsepti ile geliştirilen Master Plan, bölgenin özellikle geceleri güvenlik açısında sorun teşkil eden alanlarına odaklanarak, insan ölçeği vurgulu çözümleri ile bölgenin kentsel dokusu ile uyumlu olarak kullanıcıların ve ziyaretçilerin mekansal deneyim sürelerini güvenli ve emniyetli  bir şekilde uzatmak üzerine hedefler tanımlıyor. Yalnızca sokakların değil anıtsal yapıların aydınlatılmasına verilen önem ile Kemeraltı’nın antik, çok katmanlı karakterine ışık tutulurken aynı zamanda alanın gece görünümü de ilgi çekici bir hale gelecek.

Önerilen master planın bir parçası olarak Kemeraltı’ndaki yaya yoğunluklu ulaşım aksları, bölgenin tarihi kimliği ile ilişkilendirilirken, plan aynı zamanda, sürdürülebilir tasarımı odağına alarak gerek enerjinin etkin kullanımı gerekse ışık kirliliğinin en aza indirgenmesi gibi ekolojik yaklaşımları ile bölgenin gelişimi ile ilgili  bütünsel bir çerçeve oluşturuyor.

Alanda mevcut durumda kullanılmakta olan sodyum buharlı ışık kaynaklarının, son teknoloji aydınlatma kontrol sistemleri ve aydınlatma armatürleri ile değişimi sonucunda mevcut duruma oranla, %50’den fazla enerji tasarrufu sağlanacak.

Detaylı bilgi için: https://www.arup.com/projects/kemeralti-lighting-masterplan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir