Close

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı, İzmir

Kentin Yaşayan Yüzü; Kemeraltı Tarih ve kültür ile bütünleşik yerel kalkınmayı teşvik eden İzmir Tarih Projesi’nin bir parçası olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kemeraltı Aydınlatma Master Planı, Arup’un Istanbul Ofisi tarafından hazırlandı. Planın 2019 yılında pilot alanlar ile hayata geçirilmesi hedefleniyor. Arup aydınlatma tasarımcıları, şehir plancıları ve elektrik mühendislerinden

Devamını okuyun »