Close

09/07/2018

Doğru aydınlatma Alzheimer hastalarında uykuyu iyileştiriyor

Bakımevlerindeki doğru aydınlatmanın Alzheimer hastalarının uyku, ruh hali ve davranışına olumlu etkide bulunduğunu söylüyor yeni bir çalışmanın ilk bulguları.

Alzheimer hastalığı ve bununla ilgili demanstan muzdarip insanlar genellikle uyku problemleri, dalgınlık ve gün içinde sinirli olmaktan şikayetçidir.

Bu çalışmada özel olarak hazırlanmış gündüz aydınlatma uygulamasının, uzun süre bakım tesislerinde yaşayan Alzheimer hastalarının uyku ve tavırlarını geliştirip geliştirmeyeceği test edildi.

Esas alınan ve aktif olmayan aydınlatma şartlarıyla karşılaştırıldığında, aydınlatma belirgin bir biçimde uyku bozuklukları, depresyon ve ajitasyonu azalttı. Tüm kriterlerde iyileşme görülürken en önemlisi ise uyku kalitesinde oldu.

New York Rensselaer Polytechnic Institute Lighting Research Center’da (Rensselaer Politeknik Enstitüsü Aydınlatma Araştırma Merkezi) profesör ve yönetici olan Dr. Mariana Figueiro, “Eğer uyaran (ışık dozu) dikkatle verilir ve ölçülürse uyku, depresyon ve ajitasyon üzerinde güçlü bir etkisi olabiliyor,” diyor. “Depresyon ikincil bir ölçümdü, ama ışık tedavisinin depresyon derecelerindeki olumlu etkisi beni şaşırttı ve memnun etti.”

Çalışmada, Alzheimer ve bununla ilgili demanstan muzdarip 43 denek bulundu ve bunlar peş peşe dört haftalık sürelerle aktif ve aktif olmayan özel olarak hazırlanmış aydınlatmaya maruz bırakıldı. Bu iki sürenin arasında dört haftalık “boş” süre bulunuyordu.

Aydınlatma -0,3’lük ortam “sirkadiyen uyaranı” sağlamak üzere, ayarlı ve dinamik renk sıcaklığı, çıkış ve dağıtım- hastaların uyanık oldukları saatlerin büyük bölümünü geçirdikleri alanlara kuruldu ve uyanma saatinden akşam 6’ya kadar uygulandı.

Kalibre edilmiş kişisel ışık ölçerler maruz kalma durumunu izledi. Uyku bozuklukları (Pittsburgh Uyku Kalite Endeksi (Pittsburgh Sleep Quality Index), ruh hali (Depresyon ve Demans için Cornell Ölçeği (Cornell Scale for Depression in Dementia) ve ajitasyon (Cohen-Mansfield Ajitasyon Endeksi (Cohen-Mansfield Agitation Index) ölçümleri, esas alınan ve özel aydınlatmanın son haftası boyunca derlendi.

Araştırmanın sunumu 5 Haziran Salı günü, Baltimore’da, SLEEP 2018’de yapıldı. SLEEP 2018, American Academy of Sleep Medicine (Amerikan Uyku İlaçları Akademisi) ile Sleep Research Society’nin (Uyku Araştırmaları Derneği) ortak girişimi olan Associated Professional Sleep Societies’in (Birleşik Profesyonel Uyku Dernekleri) 32. yıllık toplantısı.

Haber kaynağı: http://luxreview.com/article/2018/06/right-lighting-boosts-sleep-for-alzheimer-s-patients

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir