Close

13/06/2017

Yeryüzünün Frekansını Deneyimlemek: Eoan Enstalasyonu

Eoan, mimari bir alanın ses, ışık ve doğal rezonansı arasındaki ilişkiyi adeta keşfeden katılımcı bir enstalasyon. Bu enstalasyon optik paneller ve alüminyum borulardan oluşuyor. Çalışma; mekânı algılamamızı bozan ritmik yansımalar ve zamansal ses rezonansları yaratıyor. Enstalasyonla etkileşime geçen ziyaretçiler, sesin, geçiciliğin ve çevrenin rezonansına bağlı olarak duyusal gerginlikleri deneyimliyor.

Enstalasyon yeryüzünü ve Venüs rezonansını oluşturan skaladan alınan 11 notayı kullanıyor. Sanatçı Florance To’ya göre; bu çalışmadaki amaç aslında yavaş ve keyifli bir atmosfer yaratmaktı. Bunu yaparken de biraz daha az “entellektüel” bir çevrede; katılımcıların kırılgan oldukları noktada dahi rahat hissetmelerini sağlamak ve birbirlerini dinlemelerine teşvik etmek gibi psikolojik yollar araştırıldı. Eoan için alüminyum borularla çalışılırken her bir nota A=440 Hz’e eşit olacak şekilde ayarlandı. Çalışmadaki titreşimler frekansların çapı, dönüş hızı, orbital hızı ve mesafeleri gibi kendi astrofiziksel parametrelerinden türetilen gezegen armonilerine referans veriyor.

Enstalasyonun odak noktası titreşimleri aktive etmelerine ve deneyimlemelerine uygun bir alan yaratmak. Biyo-fizik araştırmalarına göre bizim biyolojik sistemimiz gezegenimizin frekansıyla ilişkili. Elbette günümüz dünyasında doğal frekansımız radyasyon katmanları ve ses yüzünden etkileniyor ve “iyi hissetmemiz” de artık çok daha fazla zorlaşıyor. Florance To, işte tam da bu yüzden çalışma için yeryüzü rezonansını ve Venüs skalasındaki notaları seçmiş. Kırmızının titreşimsel dalga boyu ve daha yüksek duygusal bir rezonansa teşvik etmek için turuncu…

Katılımcılar mekâna girdiklerinde, titreşimleri aktive eden tokmaklarla borulara vurmaları için teşvik ediliyorlar. Borular mekânda segmentler içine yerleştirilmiş durumdalar. Böylelikle katılımcılar birbirleriyle de, belli bir kompozisyon içinde, etkileşimde olabiliyorlar. Arka planda yerdeki hoparlörlerden sessiz bir titreşim geliyor. Bu titreşim, mekâna yerleştirildiklerinden sonra, borulardan kaydediliyor. Borular çalındığında, üzerlerindeki her bir mikrofon sesi topluyor ve uzaya geri gönderiyor. Sesle çalışan ışık hareketini gösteren LED paneller de odanın içinde konumlandırılmış durumda. Bu enstalasyonda katılımcılar boruları ne kadar aktif hale getirirlerse ışık daha parlak ve titreşim daha hızlı oluyor…

florence-to.com/EOAN

Haber kaynağı: http://www.illumni.co/eoan-by-florence-to/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir