Close

13/10/2014

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “LED ve sağlığa etkileri” konulu raporu açıklandı

PLDLEDRapor
Yarı iletken aydınlatmaların (SSL) insan sağlığına etkilerini içeren bugüne kadar var olan literatür taranarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir rapor yayınladı.
Bu analiz; evleri, dış alanları veya binaları aydınlatmak için enerji verimli LED sistemlerinin güvenli olup olmadığını inceliyor. Raporda ayrıca SSL teknolojilerinin, diğer aydınlatma teknolojilerine oranla görülemeyen-efektleri sayesinde, insan sağlığı üzerinde direkt etkilerinin olmasının beklenmediğini de belirtiliyor. Elektromanyetik alanlar göz önünde bulundurulduğunda SSL ürünleri tarafından yayılan ışığa maruz kalınması, çekim alanları diğer aydınlatmalara göre genellikle çok daha küçük olduğu için, kritik bir önem taşımıyor. Rapor parlaklık ve ışık titremesine dair tavsiyelerde de bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Enerji Etkili Ekipmanı (4E) SSL Annex, dünya çapında enerji tüketimini azaltmak adına SSL tanıtımlarına destek olmak için üye ülkelerin hükümetleriyle çalışıyor. 2011’den itibaren SSL Anex, LED aydınlatmayla ilgili sağlık problemlerini içeren kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın amacı kanun koyucular için; SSL ürünlerinin onların değiştirmek istediği diğer ürünler kadar güvenli olup olmadığını anlatan bir literatür hazırlamaktı.

İsviçre Enerji Ajansı Temsilcisi ve SSL Annex Yönetim Komitesi Başkanı Dr. Peter Bennich konuyla ilgili şunları ifade ediyor: “Son birkaç yıldır SSL Annex, insan sağlığı üzerinde SSL’in etkisi adına yayınlanmış literatürle ilgili bir çalışma yürütüyor. Çalışma; elektriksel riskler, elektromanyetik alana maruz kalma, göz kamaştırıcı ışık, fotobiyolojik tehlikeler, titreyen ışık ve ışığın görülemeyen-efektlerini değerlendirdi. Bu alanlarda detaylı bir analiz sağlayan çalışma, karar mercihlerine LED aydınlatma konsepti kuralları açısından başvurabilecekleri önemli bir kaynak oluşturuyor.”

Elektriksel riskleri göz önünde bulundurmakla beraber rapor, SSL ürünlerinin elektriksel güvenliğinin uluslararası elektiriksel güvenlik standartlarıyla tam anlamıyla uyum gösterdiğini belirtiyor. Raporda geçen elektromanyetik alanlarla ilgili araştırmada uzmanlar, SSL ürünlerinin yaydığı ışığa maruz kalanların kritik bir risk taşımadığını çünkü bu ürünlerin çekim alanlarının genellikle evde kullanılan diğer cihazlara göre çok daha küçük olduğunu söylüyor.

Göz kamaşması ise SSL ürünlerinde de kritik bir konu. Araştırma; maksimum parlaklık seviyelerine göre, ürünlerin görülebilir LED nokta kaynaklarına dahil olup olmadığının belirtilmesini öneriyor. Ayrıca ışık ve arka plan kaynaklarının parlaklık oranı hesaplanmalı ve her aydınlatma enstelasyonu görsel ergonomi kriterlerine göre adapte edilmeli.

Yine rapora göre; fotobiyolojik tehlikelerde; güvenlik değerlendirmeleri standart CIE S009 / IEC 62471 kullanan tüm SSL cihazları için geçerli olmalı. Buna ek olarak IEC TR 62778 rehberini takip ederek üreticiler ürünün riskli grubunu açıklamalı. Titreşen ışıklar söz konusu olduğunda ise bir ışık kaynağından optik çıkışın modülasyonu rahatsızlığa neden olabilir. Daha da kötüsü ışığa duyarlı epilepsi hastalarında atakları tetiklenebilir. Yapılan çalışmada bazı cihazlarda %100 ışık titremesine rastlanırken LED lambalarının hiçbir titreşim yaratmadığı da görüldü. Raporda zorunlu maksimum değerlerin, SSL ürünlerinde titremeyi sınırlandırılması için ayarlanmasını da öneriliyor.

En son olarak araştırmada ışığın görülemeyen-efektleri üzerinde duruldu. Tüm ışık kaynakları geniş alanda görülemeyen-efektlere sahiptir ve bu durumun hem tasarım hem de aydınlatma sistemlerinin kullanımında göz önünde bulundurulması gerekir. Raporun baş yazarı ve Fransa’daki Centre Scientifique et Technique du Bâtiment’dan (CSTB) Dr. Christophe Martinsons şöyle konuşuyor: “LED’ler emisyon spektrumu bazında, beyaz ışıktan renkli ışığa kadar, oldukça esnektir. Sonuç olarak LED cihazlar, fizisyenler tarafından bazı tedavi durumlarında görülemeyen-efektleri kontrol etmek adına kullanılıyorlar. Ve gelecekte ışığın görülemeyen-efektleriyle LED cihazların ışıksal ayarlanabilirlik özellikleri özümsenerek birleştirildiğinde; sağlıkla ilgili tedavilerde kullanılan foto terapi uygulamaları olumlu sonuçlar verecektir.”

Diğer aydınlatma teknolojileriyle kıyaslandığında SSL teknolojisinin; görülemeyen-efektleri sayesinde, insan sağlığı üzerinde direkt negatif etkileri beklenmiyor. Buna rağmen, SSL dolaylı olarak ışığa maruz kalmanın artmasından sorumlu olabilir. Bu yüzden rapor, gün içinde doğal ve yapay ışığın birleşimi ile uygun bir ışığa maruz kalma seviyesi sağlanmasının yanı sıra; karanlık bir gece atmosferinin de korunması gerektiğini ekliyor.

SSL Annex hakkında:

2013 IC ve diğer çalışmayla birlikte SSL Annex, ülkeleri SSL teknolojilerine yönlendirerek ulusal ve bölgesel seviyede çalışmaları destekliyor. Annex üyesi ülkeler böyle uluslararası bir iş birliği içine girmenin çok önemli avantajları olduğuna inanıyor. SSL Annex, Avusturalya, Danimarka, Fransa, Japonya, Kore, İsviçre, İngiltere, Amerika ve Hollanda gibi üye ülkelerin hükümetlerine sponsor oluyor. Çin de uzman üye olarak SSL Annex bünyesinde yer alıyor. SSL Annex’in çalışması çok geniş alandaki yenilikleri içeriyor. Bu yenilikler; kanun koyucular için rehberlikten, kalite ve performans aşamaları, laboratuvar akreditasyonuna kadar ulaşıyor. Tüm bunlar Annex’in web sitesinde de bulunuyor.

Haber kaynağı: http://www.led-professional.com/technology/led-reports-roadmaps

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir