Close

18/11/2020

TEDAŞ tarafından LED’li Armatürlere şartnameye uygunluk onayı verilmeye başlandı

LED’li aydınlatma armatürlerinin kullanımına tamamen geçiş yapılmadan önce değişik işletme şartlarında yapılacak pilot uygulamalarla bu armatürlerin uygulamada uzun süreli işletme ve verimlilik performanslarının gözlenmesi ve elde edilecek sonuçlara göre bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Bu nedenle, elektrik dağıtım şirketlerinin 2020 yılı yatırımları kapsamında yer alan yeni aydınlatma projelerinden, en az 1000 adet LED’li armatür kullanılacak şekilde pilot projelendirme ve tesis uygulaması yapılacak. Seçilen yeni projeler M1-M2-M3-M4 aydınlatma yol sınıflarını kapsayacak ve dağıtım şebekesinin coğrafi ve işletme şartları bakımından farklı özellikte (sıcaklık, yükseklik, nem, tuzluluk, şebeke koşulları vs.) olan bölgelerinden seçilecek.

Söz konusu pilot projelerde öncelikle 28.02.2020 tarihine kadar başvuruda bulunan imalatçı firmaların LED’li armatürlerinden şartnameye uygunluk onayı verilenler kullanılacak.

Bu amaçla, TEDAŞ Yönetim Kurulunun 20.03.2019 tarih ve 6-184 sayılı kararıyla onaylanan “LED’li Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” TEDAŞ internet sitesinde Bilgi Merkezi-Mevzuat-Usul ve Esaslar-TEDAŞ başlığı altında yayınlanmış olup, LED’li armatürlere şartnameye uygunluk onayı verilmesine başlandı. İmalatçı firmaların ilgili usul ve esaslara göre başvuru dosyalarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekiyor.

LED’li armatürlere şartnameye uygunluk onayı verilmesi için;

LED’Lİ ARMATÜR ŞARTNAMESİ UYGUNLUK ONAYI BEDELİ(KDV HARİÇ)
Onaya sunulan her bir tip armatür için şartname uygunluk onayı hizmet bedeli6.040,00 TL
Her bir armatür tipinde ilave armatür sınıfı için alınacak birim hizmet bedeli*604,00 TL
* : Aynı armatüre birden fazla armatür sınıfı için uygunluk onayı istenmesi halinde ilave her armatür sınıfı onayı için alınacak bedel
NOTLAR:
1-İş bu listedeki hizmetler için “Hizmet Satış Sözleşmesi” imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
2-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Hizmet Satış Bedellerinin uygulanmasında tereddüt hasıl olması durumunda Genel Müdürlük Makamı yetkilidir.
3-Tüm hizmet bedelleri başvuru sırasında peşin alınır.
4-Şartnameye uygunluk onayına ilişkin hizmet bedellerinin belirlenmesinde başvuru tarihinde yürürlükte olan hizmet bedelleri esas alınır.
5-İade edilen şartname uygunluk onayı dosyalarının onaylanması amacıyla tekrar başvuruda bulunulması durumunda, ilk iki iade başvurusunda ilk onay bedelinin %50’si oranında ilave ücret alınır.
6-LED’li armatür ve elektronik elektrik sayacı uygunluk onaylarında, aynı armatür veya sayaç tipi için yapılan üçüncü başvuru yeni başvuru olarak değerlendirilir.

alınacak olup, şartnameye uygunluk onayına sunulacak olan armatür tipi ve sınıfına göre hesaplanacak bedel Genel Müdürlüğe ait Vakıfbank TEK/Ankara Şubesi nezdinde bulunan TR340001 5001 5800 7304 1485 09 IBAN nolu hesaba yatırılacak.

1. LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi

2. LED’li Yol Aydınlatma Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar

3. LED Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Bakanlık tarafından yayınlanmış olan “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ilgili maddesi gereğince armatür imalatçısı firmaların LED’li armatürlerin şartnameye uygunluk onayı için sunulan belgelerle birlikte “Yerli Malı Belgesi”nin de bulunması gerekmektedir.

Haber kaynağı: https://www.tedas.gov.tr/#!tedas_blog_haber/2718

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir