Close

16/07/2012

Tasarım Dünyasının Yapı Bileşenleri ve Aydınlatma Sektörleri ile Buluşması

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği’nin (ETMK) İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile yürüttüğü: ‘Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA) ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) Projesi’ kapsamında düzenlenen sektörel toplantıların onuncusu gerçekleştirildi.

“Yapı Bileşenleri ve Aydınlatma” konulu toplantının mekanı, (YEM) idi. Toplantıya “Yapı Bileşenleri ve Aydınlatma” sektörünün üst düzey yöneticileri ve ETMK üyesi endüstriyel tasarımcılar katıldı. Katılımcıların karşılıklı beklentileri, sektördeki tehdit ve fırsatların konuşulduğu toplantıda, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirildi.

Tespit edilen sorunlar ve getirilen çözüm önerileri ise özetle şöyle:

·         Tasarım kültürünün sektördeki kobilerde geliştirilmesi ve kurumsal olarak içselleştirilmesi,  aynı zamanda fikrin paraya dönüşebileceğinin öğrenilmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Bunun da ancak etkin bir tasarım yönetiminin başarılması ile gerçekleşmesi mümkün olacağından firmalarda tasarım yöneticilerinin çalıştırılması gerektiğine karar verildi.

·         Endüstriyel tasarımcıların, iç mimarların ve mimarların multidisipliner yapıda çalışmaları gerektiğinden bahsedildi. Bunun için de üniversite eğitimi sürecinde ortak proje yapmalarının ve birbirlerinin öncelikli tasarım kriterlerini algılamalarının önemi vurgulandı. Bu öğretinin profesyonel hayatta birlikte başarılı projeler geliştirmelerine yardımcı olacağının altı çizildi.

·         Yapı bileşenlerinde ve aydınlatmada mimar ve iç mimarların taleplerine göre endüstriyel tasarımcıların yenilikçi ürünler tasarlayıp tedarikçilerini de bulabilecekleri konuşuldu. Bu sayede zaten siparişi gelmiş bir ürüne yatırım yapmanın üretici açısından risksiz olacağı, yenilikçi ürün yaratma motivasyonun artacağı, AR-GE ve tasarım sürecinin de hızlanacağından bahsedildi. Bu modelin yapı gereçleri ve aydınlatma sektörünün güçlenmesini çok hızlandırabileceği kaydedildi.

·         Aydınlatma ve yapı gereçleri sektöründe kopya ürünün hala ciddi sorunlardan biri olduğu, ayrıca inşaat yatırımlarının çok arttığı bu dönemde ithal ürün kullanımının da çok arttığına dikkat çekildi. Buna karşın sektörün artık kaliteli ürün yapabilmekte olduğu ve kopya ile öğrenme sürecini tamamladığı kaydedildi. Sadece tasarım ve yenilikçilik gayretinin öncü büyük firmalar gibi kobilerde de yaygınlaştırılması gerektiği; daha nitelikli ürünler üretebilmek adına endüstriyel tasarımcıların, mimarların, iç mimarların ve yöneticilerin ekip çalışması yapmalarının önemi tartışıldı.

·          Derneklerin bu disiplinleri yaklaştıracak, aralarında iletişim ağı oluşturacak etkinlikler yapmalarının multi disipliner yapıdaki projeleri arttıracağı sonucuna varıldı.

·          Aydınlatma sektöründe LED teknolojisi adına yaşanılan gelişmelerden ve üreticilerin bu alanda daha fazla yatırım yapması gerektiğinden bahsedildi. Ayrıca akıllı sistemler ve otomasyon alanında gelişme kaydedebilmek için AR-GE olanaklarının tasarımcılara sunulması, üreticilerin bu anlamda risk alabilmeleri ve endüstriyel tasarıma yatırım yapılması gerektiği konuşuldu. Bu sayede verimlilik ve enerji gibi gelecekte çok önem arz eden konularda ürün ve hizmet sunulabileceğine dikkat çekildi.

·         Türk tasarımcıların küresel pazarda rekabet edebilecek özgün tasarımlar yapabilecek donanımda oldukları anımsatıldı. Tasarımcıların ‘tümleşik tasarım anlayışında’ duygusal değil kullanıma, enerjiye, verimliliğe, sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi ürünlere yönelmeleri gerektiğinden bahsedildi. Fakat ürünlerin daha çok ve katma değeri yüksek satışlar sağlayabilmesi için öncelikle pazar araştırmaları ve analizlerle doğru ihtiyaçların tanımlanabilmesi ve doğru brieflerin (iş tanımı) yapılması, sürecin ve tasarımın iyi yönetilmesi gerekliliğinin altı çizildi. Bir de sanayicilerin tasarımcılara güvenmesi esası tekrarlandı. OEM’den ODM’ye yani fasondan tasarımlı ürün üretimine geçişin ancak bu şekilde sağlanabileceği kaydedildi.

Son olarak aydınlatma tasarımının uzmanlık gerektiren bir alan olup olmadığı tartışıldı. Mimarların eğitimini de aldığı bu alanda uzun yıllardır uzmanlaşan tasarımcı sayısı az olduğundan ürün tasarımcılarından bu alanda uzmanlaşmaları talebi yenilendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir