Close

15/10/2010

Sokak aydınlatmasına 1 milyar ödeyeceğiz

Vatandaşın cebinden bu sene cadde ve sokak aydınlatmaları için 1 milyar TL çıkacak. 2008 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile belediyelerin ödemesi gereken aydınlatma bedellerinin 2016 yılına kadar Hazine ‘ nin karşılamasına karar verildi. Hazine ise bunu bütçesine konacak ödenekten yani vatandaşın ödediği vergi gelirlerinden karşılayacak. Ancak her geçen gün sokak aydınlatmasının Hazine ‘ ye ve devlete yükü de artıyor. Belediyelerin geçmişten kalan ve 2 milyar TL ‘ yi aşan aydınlatma borçlan ise bu yıl sonuna kadar affedilmiş olacak.

Sokak ve cadde aydınlatmalarının faturasmın kimin tarafından karşılanacağı yıllarca tartışma konusu oldu. Belediyeler gerekli ödemeyi TEDAŞ yapamadığı için formül arayışına girildi. Çünkü 2008 yılma kadar biriken 2 milyar TL ‘ yi aşan borcun daha da artması ve dağıtım özelleştirmelerine ilginin azalmasından çekinildi. Bu nedenle de Hazine tarafından ödenmesine karar verildi.

Vatandaşın elektrik faturası içinde yüzde 5, sanayi abonesinin faturasında ise yüzde 1 oranında Belediye Tüketim Vergisi ( BTV ) kalemi bulunuyor. Ancak BTV ‘ den elde edilen gelir tek başına aydınlatma giderlerini karşılamıyor. Her geçen gün de aydınlatma giderleri artıyor. Geçen sene 800 milyon TL ‘ ye dayanan aydmlatma giderlerinin bu sene 1 milyar TL ‘ ye ulaşması bekleniyor.

Belediyelere borç affı yolda

Öte yandan, TEDAŞ ‘ a vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, belediye ve il özel idarelerin aydınlatma bedeli borçları, ibadethanelerin ay dınlatma bedeli borçları ve köylerin içme suyuna yönelik elektrik kullanım bedeli borçları faiz tahakkuk ettirilmemek yoluyla mahsup edilecek. Böylece büyük bir af gündeme gelmiş olacak. Ancak bundan sonraki süreçte aydınlatma bedellerinin yeniden belediyelerin üzerine yüklenmesi pek de mümkün gözükmüyor. Bunun en önemli nedeni ise bu yıl sonuna kadar bütün dağıtım bölgelerinin özelleşecek olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle 2016 yılından sonra da bu fatura yine vatandaşın cebine yansıyacak.

Kaynak: Referans Gazetesi, Begüm Gürsoy Kaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir