Close

Profesyonel Mimari Aydınlatma Tasarımı Mesleğinin Resmen Kabul Edilmesine İlişkin Deklarasyon

27 Ekim 2007 tarihinde Ingiltere’nin Londra kentinde yapılan Profesyonel Aydınlatma Tasarımı Kongresinin Genel Kurulunda kabul edildi ve resmen ilan edildi.

27 Ekim 2007 tarihinde PLDC (Professional Lighting Design Convention) genel kurulu Profesyonel Mimari Aydınlatma Tasarımı Mesleğini resmi olarak kabul ettiğini aşağıda tam metni verilen deklarasyon ile ilan etti.  Bu tarihi olayı takiben Genel Kurul, aydınlatma ve aydınlatma ile ilgili tüm dernekleri, organizasyonları ve yayınları deklarasyon metnini yayınlamaya ve bu metni “yaymaya”, göstermeye, uluslararası, ulusal ve yerel hükümet çevrelerinde, tüm resmi eğitim kurumlarında, çeşitli tasarım, mimari ve mühesdislik disiplinleri ile ilgili okullarda ve aynı dernek ve organizasyonların üyelikleri arasında okunmasını ve açıklanmasını sağlaymaya davet ediyor.

Önsöz

Özel nitelikler, bilgi, know-how, uzmanlık ve deneyimin, mesleğin temelini oluşturduğu; ışığı, aydınlatmayı, araçlarını, kontrolü anlamanın ve bunların manipülasyonunun çok karmaşık ve çok yönlü bir hale geldiği; artık günümüzde ışığın insanlar üzerinde etkisinin sadece gözle görülen/algılanandan daha fazla olduğu ve sadece bu konuların dahi ne kadar zor olduğu; ışığın tasarımı ve belirlenmesi ve insanların yaşadığı ortamların aydınlatması ile uğraşanların sorumluluklarının çok daha önem kazandığı ve bu gerçekler doğrultusunda meslek ve bağımsız disiplinlerin tanınması ile ilgili çalışmalar yürüten her bir hükümet ve tüm uluslararası kurumlar tarafından mesleğin resmi olarak kabul edilmesini sağlamak üzere, Profesyonel Aydınlatma Tasarımı Kongresi’nin Genel Kurulu, Mimari Aydınlatma Tasarımı Mesleğinin  ile ilgili işbu Deklarasyonu ilan ediyor.

Madde 1: Aydınlatma tasarımı insanın çevresini aydınlatma sanatı ve bilimidir. Aydınlatma Tasarımcıları,
bu sanat ve bilimi projelere başarılı sonuçlar vermesi adına uygulama kapasitesine sahip olan
profesyonellerdir.

Madde 2: Aydınlatma Tasarımı, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve elektrik mühendisliği gibi alanlardan tamamen farklı olan bir disiplin ve meslektir.

Madde 3: Aydınlatma tasarımcıları bir mimari projenin tasarım zincirinin bir parçasıdır. Projenin bir bütünlük içinde başarılı olmasını sağlamak için geçerli tüm diğer disiplinler ile işbirliği yaparlar ve koordinasyon içinde çalışırlar.

Madde 4: Aydınlatma tasarımcıları; insanların yaşadıkları ortamların bir kısmının tasarlanmasınından ve bunun dışında tasarımlarının görünüşünden ve başka tasarımlar üzerindeki etkisinden, tasarlanan alanları kullanan insanların kendilerini iyi hissetmelerinden, bu alanlarda yaratılmak istenilen duyguların ortaya çıkarılmasından, görsel etkileri sağlamadaki verimlilikten, insanların güvenliği ve emniyetinden, tüm bunların mekan ve kullanıcısı veya aydınlatılan objeler ve bunları izleyenlerin, planlanan aydınlatma içindeki etki sınırlarından sorumludur.

Madde 5: Aydınlatma tasarımcıları kendi tasarımlarının kalıcılığından sorumludur.

Madde 6: Aydınlatma tasarımcıları, bir projenin ve üretim zincirinin bir parçası değildir. Ancak, bununla güçlü bağlantıları vardır. Aydınlatma tasarımcıları; bu zincir içindeki üreticiler, taşeronlar, acentalar, temsilciler ve montajcılar gibi farklı oyuncular ile kesin ahlak kuralları sınırı içinde ve tüketicinin, müşterinin ve projenin tamamının yararına işbirliği yaparlar.

Madde 7: Aydınlatma tasarımı mesleği, resmi olarak tanınması için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Aydınlatma tasarımı; akademik seviyede öğretilir, bu mesleği uygulayan çok büyük sayıda aydınlatma tasarımcısı vardır, aydınlatma tasarımının etik kuralları vardır ve profesyonel olarak uygulanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir