Close

09/07/2015

New York Mavi Işık Sempozyumu

bluelightsyposiumNew York’ta gerçekleşen Mavi Işık Sempozyumu’nda (New York Blue Light Symposium) Uluslararası Mavi Işık Topluluğu, global olarak insanların maruz kaldığı yapay aydınlatmanın karşı sonuçlarını gösterebilmek adına üç ölçü belirledi.

Bu ölçütler kapsamında halk, mavi ışığın sağlık üzerindeki etkilerine dair, düzenli olarak bilgilendirilecek, gerekirse eğitimler verilecek. Uluslararası Mavi Işık Topluluğu’nun belirlediği ölçütlere dair yapılacak çalışmalar şöyle:

1. Ölçümleme: Global araştırmacılarla birlikte koordineli bir çalışmayla insan sağlığı üzerinde mavi ışığın etkilerinin bilimsel kanıtları ortaya çıkarılacak. Uluslararası Mavi Işık Topluluğu bu noktada dünya çapındaki fizisyenler ve araştırmacılarla çalışacak. Böylelikle mavi ışığın insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi toplayabilecek. Topluluk, var olan araştırma bulgularını toplumla paylaşacak.

2. Yönetim: Günlük hayatta mavi ışığın rolü ve tüketimde bu ışığın daha iyi nasıl yönetilebileceği tartışılacak. Birçok alandan kanıtlar toplanacak, uzun ve kısa vadeli önlemler araştırılacak, sonuçlara göre en etkili standartlar üzerine düşünülecek.

3. Eğitim: Topluma mavi ışıkla ilgili eğitim verilecek. Halk, mavi ışığın etkileri konusunda eğitilecek ve bu negatif etkilerin “etkisizleştirilmesi” konusunda bilinçlendirilecek. Aktif olarak mavi ışık hakkında bilgilendirme yapılacak. Geceleri yapay mavi ışığa maruz kalmanın olası sonuçları konusunda topluma bilgi verilecek.

Sempozyumda halkın ilgisini çekmek adına yapılan araştırmaya dair şu bilgiler de paylaşıldı:

Vardiyalı çalışanlarda sağlık problemleri

Araştırmacılar uzun bir süredir vardiyalı çalışma ve sağlık konusunda çalışmalar yapıyor. Örneğin 2011 yılında yapılan bir araştırmada; vardiyalı çalışan Danimarkalı hemşireler ve göğüs kanseri arasında da bir ilişki olduğuna dair kanıtlar bulundu. Moody et al’un 1996 yılındaki bulgularında ise pilotlar ve kanser riski hakkında verilere rastlandı. Tüm bunlara rağmen mesela Japonya’da mağazalarda gece vardiyasındaki bireylerin sayısı şu anda yaklaşık olarak 200.000’e ulaştı. Mağazalarda geceleri mavi ışığa maruz kalan bu vardiyalı işçiler konusundaki endişe ise uyku düzenlerinin bozulması ve diğer sağlık problemlerinin de ortaya çıkması. Egzersiz ve beslenmenin olumlu etkileri olsa da Ulsularası Işık Topluluğu daha ileri araştırmalarda da bulunmaya ve toplum farkındalığını artırmaya devam etmek için bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Uzun süreli mavi ışık etkileşiminin çocuklar ve ergenler üzerindeki fiziksel etkileri

Amerika’da 1997-2014 yılları arasında doğan her dört çocuktan biri günde en az üç saat monitörler karşısında mavi ışığa maruz kalıyor. Bu sürede Japonya’da ise ilkokul çocuklarının %70’inin tabletler ve oyun konsolları tarafından adeta “ele geçirildiği” biliniyor. Eğitimin dijitalleşmesini de hesaba katarsak, çocuk ve gençlerin mavi ışığa maruz kalmamasının imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Uluslararası Mavi Işık Topluluğu çocukların gelişiminde mavi ışığın etkilerine dair anketler, araştırmalar yapmaya ve bunları duyurmaya devam edecek. Bu bilgilendirmeler arasında son yıllarda çocukların görsel keskinliklerinin azalışı, hayat tarzlarının ritimlerinin bozuluşuna dair açıklamalar ve koruyucu rehberlikler de olacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015’i “Uluslararası Işık ve Işık temelli Teknolojiler Yılı” ilan ettiğinden beri Times Square meydanındaki LED billboard’lar geceyi adeta “gündüze” çeviriyor. Bu yüzden ışığa ve insan sağlığına dair global duyurular açısından bu ortam tam da uygun bir zemin oluşturuyor.

Haber kaynağı: http://www.sleepreviewmag.com/2015/06/blue-light-symposium-measurement-management-education-needed-artificial-lighting/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir