Close

20/02/2018

Küresel akıllı kent aydınlatma çalışması başladı

Bu çalışmayla, dünya genelindeki yerel yönetimlerde, akıllı aydınlatmanın nasıl anlaşılması gerektiği incelenecek, bunun geliştirilmesi için gereken stratejiler saptanacak ve hangi politikaların uygulanacağına karar verilecek.

Kentsel akıllı aydınlatma konularını tartışmaya açan taraflar, “Yerel Yönetimlerde Akıllı Aydınlatmaya Giden Yol” başlıklı ortak bir araştırma projesi başlatmak üzere bir araya geldi. Paydaşlar şöyle; The London School of Economics’teki Işık Araştırma Grubu, LUCI (Uluslararası Kentsel Aydınlatma Topluluğu), kentsel aydınlatma üzerine çalışan uluslararası ağ ve LUCI’nin destekleyici üyesi olan küresel aydınlatma üreticisi Osram.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre çalışma, dünya çapında belediyelerin akıllı aydınlatmayı nasıl anladığını, konunun kentsel gelecek için vizyon ve planlara nasıl uyduğunu ve belirli kamu politikaları çerçevesinde akıllı aydınlatmanın nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

“Akıllı” teknoloji tartışmaları, birkaç yıldır küresel ölçekte önemli bir gündem maddesi. Aydınlatma endüstrisi için ana tartışma noktası haline gelmiş olan bu konu, son birkaç senedir dönüşüm içinde. Bununla birlikte, endüstri “akıllı” aydınlatmanın ne anlama geldiği veya neyi temsil ettiği konusunda hala bir konsensus içinde değil. Ayrıca özel ve kamu sektörlerinin de akıllı aydınlatmadan anladıkları farklı. Konuya yaklaşımın çeşitli olması ve önemli paydaşlar tarafından fikir birliğine varılamaması yapılan çalışmanın önemini bir kat daha artırıyor.

Yapılan açıklamaya göre çalışma için 5 pilot şehir seçilecek. Bu şehirlerin akıllı aydınlatma talepleri incelenecek, hedef ve beklentileri belirlenecek. Aynı zamanda bu seçilen dünya şehirlerinin karşılaştıkları zorluklar ve fırsata çevrilebilecek artılar masaya yatırılacak. Projenin başında yapılandırılmış ışık araştırma grubunun kurucu ortağı ve LSE’de Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan olan Dr. Don Slater bulunuyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında LUCI ve LSE Aydınlatma Araştırma Grubu, “aydınlatmanın kentsel yaşamın ve refahın merkezi bir unsuru olarak ele alınması ve bu konuyla ilgili sosyal ve siyasi gündemi aydınlatmak” için bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde konuyla ilgili çalışmanın hız kazanması bekleniyor.

Haber kaynağı: http://www.archlighting.com/industry/global-smart-urban-lighting-study-launched_o

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir