Close

Künye

İmtiyaz Sahibi :

Ağustos Reklam Ajansı Ltd. Şti. adına: Nur Güneş, [email protected]

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Selim Güneş, [email protected]

Editör: Emre Güneş, [email protected]

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu (ATMK Başkanı, İst.Kültür Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Şazi Sirel (ATMK Onur Üyesi)

Yıldız Ağan (Hi-Tec Aydınlatma)

Nergiz Arifoğlu (Nergiz Arifoğlu Light Style)

Tuba Büyüktaşkın (Optimum)

Engin Cebeci (Türk Philips)

Altuğ Çaçur (EA Aydınlatma)

Tuncay Danacıoğlu (Tepta Aydınlatma)

Ferruh Gök (Fersa Aydınlatma)

Ruhan Gökhan (New Light)

Aydan Hacaloğlu İlter (Aydınlatma Tasarımcısı)

Coşkun İnsel (Lumina Aydınlatma)

Cevat Karaman (Lamp 83)

Jan Van Lierde (Aydınlatma Tasarımcısı)

Nezih Yapar (Siteco Aydınlatma)

Mustafa Seven (Aydınlatma Tasarımcısı)

Hakan Ünsalan (Litpa Aydınlatma)

Aydın Yenigün (Yenigün Aydınlatma)

Çevirmen:

Dürrin Caner

Abone ve Satış:

[email protected]