Close

07/09/2020

İstanbul senin – Aydınlatma ürünleri tasarımı yarışması

Yarışma afişi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yol, cadde, park ve bahçe gibi alanlarda kullanılacak aydınlatma armatürleri için bir tasarım yarışması açtı. Yarışma sonucunda birinciye 150 bin TL, ikinciye 125 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ve toplamda 550 bin TL ödül dağıtılacak.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı ortaya koyan projelerin belirlenmesini amaçlayan, İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması’nın ön seçim başvurusu için son tarih 22 Eylül.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul’un açık alanlarındaki aydınlatma ürünlerinin tasarımı konulu bir yarışma açtı. Yarışma, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından organize ediliyor.

Yarışma için 5 danışman, 5 asil ve 6 yedek jüri üyesi belirlendi. Yarışmanın danışman jürisinde Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

Yarışmaya katılmak için A3 kitapçık şeklinde portfolyo ve en fazla 500 kelimeden oluşan bir niyet mektubu hazırlamak gerekiyor.

Başvuru için son tarih ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi. Ön seçimlerin yapılmasının ardından projelerin 23 Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Ödül töreninin ise 5 Aralık 2020‘de yapılması planlanıyor.

Yarışma ile güzel sanatların teşviki ve ilgili mesleklerin gelişmesi hedefleniyor.

Diğer bir taraftan Ön seçim değerlendirme kriterleri arasında Referanslar başlığı altında “KİK’e tabi yarışmalarda endüstri ürünleri tasarımıyla ilgili olarak herhangi bir ödül almış olmak” maddesi yer alıyor. Referanslar, toplam değerlendirme puanının yüzde 40‘ına etki ediyor.

Yarışmaya başvurabilmek için “Yarışma şartname bedeli” adı verilen 200 TL ödemeyi banka aracılığıyla yapmak gerekiyor. 

Yarışmanın Amacı
İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması’nın amacı, güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarışmanın ana hedefi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
İstanbul’un açık alanlarındaki aydınlatma ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur.

Önerilecek aydınlatma ailesinin İstanbul’un çok katmanlı kozmopolit dokusuna ve yol, cadde, sokak, meydan, tarihi çevre, park ve bahçeler gibi ön seçimi geçecek ekiplere verilecek şartnamede belirtilecek olan farklı işlevlere uygun kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması beklenmektedir.

Yarışma Aşamasında İstenecekler
Ön seçimi geçen ekiplerden yarışma aşamasında istenecekler aşağıdaki gibidir:
– Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte ortografik çizimler ile kesit ve detay çizimlerini yapacaktır.
– Perspektifler, patlamış perspektifler ve foto-gerçekçi üç boyutlu görseller, animasyonlar
– Elektro-teknik rapor
– Animasyon ve/veya video
– Maket

Yarışma Takvimi
Ön seçim şartnamesinin ilanı: 28 Ağustos 2020, Cuma
– Ön seçime başvuru için son tarih: 22 Eylül 2020, Salı
– Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 25 Eylül 2020, Cuma
– Soru sormak için son tarih: 8 Ekim 2020, Perşembe
– Yanıtların ilanı: 12 Ekim 2020, Pazartesi
– Projelerin son teslim tarihi: 23 Kasım 2020, Pazartesi
– Kargo ile teslim alım için son gün: 25 Kasım 2020, Çarşamba
– Jüri çalışması başlangıcı: 28 Kasım 2020, Cumartesi
– Kolokyum ve Ödül Töreni: 5 Aralık 2020, Cumartesi

Jüri Üyelerinin ve Raportörlerin İsimleri 
Danışman Jüri Üyeleri: Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı), Yasin Çağatay Seçkin (İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı), Mehmet Aslan Değirmenci (İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü), Emrah Çoraman (Doğa Bilimci), Ömer Yılmaz (İPA Yarışmalar Koordinatörü)

Asli Jüri Üyeleri: Duygu Çakır (Aydınlatma Tasarımcısı & Elektronik ve Haberleşme Mühendisi), Kurtul Erkmen (Mimar – Jüri Başkanı), Şule Koç (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı), Atilla Kuzu (İç Mimar & Ürün Tasarımcısı), Faruk Uyan (Aydınlatma Tasarımcısı & Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri: Ali Berkman (Aydınlatma Tasarımcısı & Elektrik Elektronik Mühendisi), Ulaş Erdoğan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı), Berkan Kaplan (Makine Mühendisi & Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)

Raportörler: Elif Köklü (Peyzaj Mimarı – İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı), Başak Çelik (Mimar – İPA Yarışmalar), Kübra Elif Durğun (Mimar – İPA Yarışmalar Raportör Yardımcıları), Yıldız Münevver Koç (Coğrafyacı – İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı), Benan Kaya (Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar)

Ödüller ve Ödeme Şekli
Birincilik Ödülü: 150.000 TL
İkincilik Ödülü: 125.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 100.000 TL
Birinci Mansiyon: 45.000 TL
İkinci Mansiyon: 40.000 TL
Üçüncü Mansiyon: 35.000 TL
Dördüncü Mansiyon: 30.000 TL
Beşinci Mansiyon: 25.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Ön Seçim Koşulları
Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar
Bu yarışmaya ekip yapısında müellif üye olarak Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunlarından en az bir üye bulundurmak koşuluyla bireysel veya ekip halinde katılmak mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri ekibin müellif üyeleri arasında yer alabilirler. Bu şartların dışında kalanlar “danışman” ya da “yardımcı” gibi statülerde ekip içinde yer alabilirler.

Bu bağlamda yarışmaya katılım koşulları şunlardır:

– Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin birinden mezun olan en az bir üyeyi müellif olarak ekip bünyesinde bulundurmak

– TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak (T.C. üniversitelerinde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin birinden mezun olanlar haricindeki müellif ekip üyeleri için)

– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak

– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak

– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

– Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini raportörlüğe kaydettirmek

– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi yarışmaya kabul edilmezler.

Şartname Bedeli’nin Ödeneceği Banka Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenler 200 TL (İki yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “AYDINLATMA” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak belirtilen gündür.

Banka bilgileri aşağıdaki gibidir:
IBAN: TR47 0009 9004 5746 4000 100008 (ING Bank) Hesap adı: VERGİ RESİM HARÇ TAH. (işlemler T.C. Kimlik Numarası ve 99010 EDTS kodu belirtilerek yapılacaktır.)

Ayrıntılı bilgi için konkur sayfası: https://konkur.istanbul/aydinlatma/

Haber kaynakları
https://www.aydinlatma.org/ibbden-550-bin-tl-odullu-aydinlatma-tasarimi-yarismasi.html
https://www.mimarizm.com/yarismalar/yarisma-duyurulari/istanbul-senin-aydinlatma-urunleri-tasarimi-yarismasi_131576

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir