Close

22/07/2019

Işık terapisi kanser tedavisinin yan etkilerine karşı ana tedavi olarak opioidlerin yerini alabilir

Dünya çapındaki araştırma koalisyonu, baş ve boyun kanserli hastalarda oral mukozit tedavisi için yeni kılavuzlar öneriyor.

Dünya çapındaki araştırmacı ve klinisyenlerden oluşan bir koalisyon, ışık terapisinin, ağızda kanser tedavisinden kaynaklı ağrılı bir ülser olan ağız mukozitinin önlenmesinde en etkili müdahaleler arasında olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Çokuluslu Kanserde Destekleyici Bakım Derneği (Multinational Association of Supportive Care in Cancer – MASCC) ve Uluslararası Oral Onkoloji Birliği’nin (International Society of Oral Oncology – ISOO) 8 Temmuz’da Supportive Care in Cancer dergisinde yayımlanan yeni kılavuzu, dünya çapında yetişkin kanser hastaları için mevcut bakım kılavuzunda kayda değer bir yenilik ortaya koyuyor.

Kılavuz, baş ve boyun kanseri ya da kök hücre naklinde radyasyon tedavisinin neden olduğu oral mukozitin önlenmesi için, bir çeşit düşük dozlu ışık tedavisi olan fotobiyomodülasyon terapisini öneriyor.

Araştırmanın yazışmalardan sorumlu eş yazarı, Buffalo School of Dental Medicine’de oral biyoloji öğretim üyesi ve diş hekimi Praveen Arany, “Çok sayıda kanser hastası artık bu tedaviden faydalanabilir,” diyor.

“Fotobiyomodülasyon terapisinin şaşırtıcı klinik uygulama çeşitliliği, saha için hem iyi hem de kötü. Sistematik olmayan bazı klinik raporlar, çoğu zaman bu tedaviyi sahte bilime indirgeyen tutarsız sonuçlar ve kuşkulu gerekçelere maruz kaldı.”

Arany ayrıca, son gelişmelerin klinik protokollerin ciddi bir şekilde doğrulanmasını sağladığını da belirtiyor.

Dünya Fotobiyomodülasyon Terapisi Derneği (World Association for PhotobiomoduLation Therapy -WALT) başkanı Arany, “Bu, saha için önemli bir dönüm noktası; beyin sarsıntısından yara iyileşmesine ve rejeneratif tıp ve yeni kök hücre çalışmalarına kadar, fotobiyomodülasyon terapisi için çeşitli heyecan verici klinik uygulamalara zemin sağlayacağından eminiz,” diyor.

Birçok çalışmaya göre, hastalar, oral mukozitleri kanser tedavisinin en kötü yan etkisi olarak rapor etmekteler. Bu durumun neden olduğu ağrı, kanser tedavisini yavaşlatabiliyor veya geciktirebiliyor ve ciddi vakalarda hastaneye yatışı gerektirebiliyor.

Işık terapisi on yıllardır var, ancak teknolojideki gelişmeler tedaviyi daha geniş kullanım için daha ulaşılabilir hale getirdi. Yüksek güçte, genellikle lazer formunda olan ışık, tıpta dokuyu kesmek veya yok etmek için kullanılır. Ancak düşük bir güçte, ağrıyı veya enflamasyonu hafifletme ve iyileşmeyi destekleme kabiliyetine sahip.

Tedavi Avrupa, Brezilya, Hindistan, Kanada ve diğer birçok ülkede gittikçe daha fazla kullanılıyor. Bulgular, 2013’te yayımlanan ve ışık terapisinin etkinliğine işaret edip o zamanlar nispeten sınırlı kanıtlara dayanarak belirli kanser hastası popülasyonlarında ve durumlarında isteğe bağlı bir tedavi olarak gerçekleştirilen müdahaleyi tavsiye eden önceki kılavuza bir güncelleme getiriyor.

İnceleme, İsrail, Kudüs’teki Hebrew University-Hadassah School of Dental Medicine’de kıdemli öğretim görevlisi olan diş hekimi Yehuda Zadik ve MASCC/ISOO Mukozit Çalışma Grubu başkanı diş hekimi Sharon Elad’ın öncülüğünde yürütüldü. Küresel çapta diğer 14 uzman ile birlikte, oral mukozit için fotobiyomodülasyon terapisi üzerine yayımlanan yüzlerce araştırma makalesini önceliklendirdiler ve onlarca makaleyi ayrıntılı olarak incelediler.

University of Rochester Medical Center’daki Eastman Ağız Sağlığı Enstitüsü’nde profesör olan Elad, “Bu güncellenmiş kılavuz, kanser hastalarına bakım sağlamak için sağlık uzmanlarına daha iyi araçlar sunacaktır.

“Ancak en iyi kanıta dayalı müdahalelerle bile, tüm klinik durumlarda mukozit için henüz nihai bir rehberimiz yok. Fotobiyomodülasyon terapisinin daha evrensel bir uygulamasını şekillendirmek ve daha fazla etkili ve onaylanmış protokolleri belirlemek için gelecekteki araştırmaları dört gözle bekliyoruz,” diyor.

Diğer bulgular arasında, araştırmacılar, kök hücre nakli hastaları ve kemoterapi olsun veya olmasın radyasyon tedavisi alan baş ve boyun kanseri hastaları için oral mukozitin önlenmesi amacıyla ışık terapisi öneren beş yeni protokol belirlediler. Işık terapisinin kısa vadeli herhangi bir yan etkisi ise rapor edilmedi.

Arany, terapinin potansiyel olarak, çoğu zaman oral mukozit semptomlarını hafifletmek için reçete edilen opioidlere (morfin türevi ilaçlar) alternatif olabileceğini söylüyor.

Işık terapisi aynı zamanda Washington DC’deki Bilim, Uzay ve Teknoloji Parlamento Komitesi nezdinde yapılan son kongre oturumunun da konusu oldu. Ekim 2018’de yapılan brifinge, sağlık hizmetini iyileştirmek ve opioidlere bağımlılığı azaltmak için fotobiyomodülasyonun taşıdığı potansiyeli tartışmak üzere bir uluslararası uzmanlar grubu davet edilmişti.

Işık terapisinin, pediatrik kanser hastaları ve sadece kemoterapi alan yetişkin kanser hastalarında oral mukozit tedavisindeki etkinliğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Haber kaynağı: https://illumni.co/lighting-design/light-therapy-could-replace-opioids-as-main-treatment-for-cancer-treatment-side-effect/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir