Close

18/04/2019

Florencia Castro ve Monica Llamas’tan; Karanlığın Şiirselliği

Eski çağlardan beri karanlık kavramı olumsuz çağrışımlarla ilişkilendirilip genellikle ışığın tam tersi bir teşekkül olarak görüldü.

Felsefi ve bilimsel fikirlerin arasında bulanıklaşan karanlık, dünyayı kavrayış biçimimizde aşkın ve eşsiz bir varoluşa sahip. Bugünkü pratiğimiz, aydınlık vasıtasıyla yüksek fonksiyonlu mekânlar yaratmayı başarmak için elimizdeki her türlü araçla, sunulan ışık miktarını artırarak loş ortamlardan çok uzaklaşmış durumda.

Bu sunumla, aydınlatma tasarımı sürecinin “Karanlığın Şiirselliği” ile ahenkli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunu yaparken tasarımcıların, günümüzün enerji yönetmelikleriyle kısıtlı aydınlatma ortamında mekânsal çözümlere nasıl yaklaşabilecekleri yeniden tanımlanıyor.

“Karanlığın Şiirselliği” yaratıcı süreci sorgulamayı, vaka çalışmaları aracılığıyla ortama uygulanan ışık miktarına ilişkin eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi öneriyor. Karanlıkla aydınlık arasındaki içsel bağlantıyı yeniden kurup bu yaklaşımın olumlu etkisini keşfetmek için tasarımcıların aydınlatma tasarımına yeni bir perspektiften bakmasını isteniyor.

Bu sunum, daha da genişleyerek karanlıkla ilgili başka konulara da değinecek. Bunların arasında, yaygın yanlış kanılar, dilimize girmiş olumsuz değerler ve söz dağarcığımızdaki eksiklikler kadar göz adaptasyon eşikleri ve insan algısı da bulunuyor.

“Karanlığın Şiirselliği”nin aydınlatma tasarımı için yaratıcı bir araç olarak teşvik edilmesi ve karanlığı birçok nüans ve yoğunluğa sahip geniş bir spektrum olarak değerlendirmeyi önermesi hedefleniyor. Amaç, aydınlık ve karanlık katmanlarını dikkatle işleyerek kontrast aracılığıyla mekânsal özelliklerin nasıl ortaya çıkarılacağını göstermek ve mimarideki algısal ve cisimleşmiş deneyimi nihayetinde değiştirecek yeni bir beğeni ritmi önermek.

Daha da ileri gidilecek olursa, genel niyet, karanlığın kasıtlı kullanımı aracılığıyla mekâna getirilen değeri takdir edecek yaratıcı tasarım stratejilerini ateşlemek. Tasarımcılar, bunu daha güçlü ve daha ilgi uyandıran anlatılara imkan tanıyacak göreceli bir fikir ve zeki bir strateji olarak görmeye davet ediliyor.

Son olarak bu sunum, ışık seviyesi tavsiyelerini ve aydınlığı artırıp daha fazla armatür eklemenin başarılı ortamlar yaratmaya eşit olduğu fikrini sorgulayacak.

Daha da yüksek hedef, tasarımcıları karanlık kullanımının savunucusu olmaya, mekânın ışık miktarını dikkatle ayarlamaya teşvik etmek. Geleneksel araçların yeniden tanıtılması ve bunların uygulanacağı yeni stratejilerin paylaşılması umuluyor.

Spektrum olarak karanlık yaklaşımı, gözlemcinin çok-duyumsallı katılımına kendini beğendiren dengeli ve başarılı tasarım planları geliştirmeye katkıda bulunacak.

“Karanlığın Şiirselliği”, tasarımcıların, aydınlatma tasarımının niteliksel özellikleri hakkında daha eleştirel ve bilinçli olmalarını ve bunu yeni bir perspektifle yeniden düşünmelerini sağlayacak.

Haber kaynağı: https://illumni.co/lighting/the-poetics-of-darkness-by-florencia-castro-monica-llamas/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir