Close

20/10/2017

EucoLight araştırması, tüketicilerin farklı tür lambaları tanımlamada sorun yaşadığını gösteriyor

EucoLight, Avrupa Birliği WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uyumlu, lamba atık toplama ve geri dönüşüm organizasyonları derneği.

Bu derneğin geçtiğimiz günlerde yaptırdığı uluslararası tüketici anketi sonucunda, çoğu tüketicinin farklı lamba tiplerini ayırt edemediği gerçeği ortaya çıktı.

Sonuçlar, araştırmaya katılan altı ülke vatandaşlarının, kendilerine gösterilen lambalar arasında, enerji tasarrufu sağlayan, LED, akkor flamanlı veya halojen lambaları ayırt etmeyi bilmediklerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya dahil edilen ülkelerde bulgular çok benzer. Enerji tasarruflu lambalar söz konusu olduğunda, katılımcılar %27-%42 aralığında bunları doğru olarak tespit ettiler. Buna karşılık %18-%35’lik bir oran, bunları LED lambalarla karıştırdıklarını belirtti. Örneğin bir LED lamba tespit etmeleri istendiğinde, cevaplayanların sadece %14-%23’ü doğru sınıflandırma yaparken, %31-%45 aralığında katılımcılar gösterilenin enerji tasarruflu bir lamba olduğunu düşündü.

Recolight CEO’su ve aynı zamanda Eucolight’ın direktörü Nigel Harvey, konuyla ilgili açıklamasında; “Bu sonuçlar İngiltere’deki durumun da bir yansıması. Çoğu tüketici, farklı lamba tiplerini ayırt etmede zorluk çekiyor. İşte bu nedenle, tüm atık lambaların aynı kutuda toplanması mantıklı.” dedi.

Sözkonusu ankette katılımcılara ayrıca, lambaları geri dönüşüm için ayırmak gerekip gerekmediği de soruldu. Bunun için, İspanyol ve Belçika’lı tüketiciler %50 oranla yerel otoritelerin atık veya geri dönüşüm tesislerini işaret ederken, %10’luk bir grup lambaları satın aldıkları perakende mağazalarını önerdi.

Araştırma sonucu EucoLight’in varlık nedenini doğrular şeklide; “Her türlü lamba aynı kutuda toplanmalıdır.” Bu durum tüketicinin lambaları karıştırma ve geri dönüşüm oranında olası düşüş riskini ortadan kaldıracak, verimliliği artıracaktır. Aynı zamanda, LED ve diğer lambaların WEEE direktifleri uyarınca, doğru ana kategori veya alt kategoriler içinde kaydedilmesi mümkün olacaktır.

Nigel Harvey, “LED’lerin flüoresan lambalarla aynı yerde toplanabileceğini hem perakende ve hem de ticari ürün ortaklarımıza tavsiye etmeye devam edeceğiz. Biz Recolight olarak tüm aydınlatmaları WEEE düzenlemeleri uyarınca topluyoruz.” diye konuştu.

Anket, Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında EucoLight adına GFK tarafından yapıldı. İspanya, Portekiz, İtalya, Hollanda ve Belçika’da 18-65 yaşlarındaki 1000 tüketiciye anket soruları online ortamda iletilirken, Romanya’da yüz yüze görüşüldü.

Haber kaynağı: http://buyersguide.uk.luxreview.com/recolight-155110/pressrelease/eucolight-survey-shows-consumers-struggle-to-identify-different-types-of-waste-lamps.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir