Close

17/02/2021

BOEING, UV dezenfeksiyon ile ilgili 222 nm’yi tartışmaya açmak istiyor

Mevcut verilerin incelenmesi ve analizi

Amerikalı uçak üreticisi, BOEING, UV ile yapılan dezenfeksiyon işlemleri için tercih edilen dalga boyunu tartışmaya açmak istiyor. Son yapılan araştırmaların 222 nm’in güvenliği noktasında yeni bulgular barındırdığını belirten firma, konuyla ilgili bir makale de yayınlandı.

BOEING diyor ki:

Mevcut dezenfeksiyon cihazlarındaki yaygın UV kaynağının 254 nm ışık olmasına rağmen, SARS-CoV-2 salgını, dezenfeksiyonda 222 nm bant geçişli filtreli (BPF) ışık kullanma potansiyeline olan ilgiliyi tekrar artırmıştır.

222 nm ışıkla ışın yayma çekici bir alternatiftir çünkü 254 nm ışıkla ışın yaymanın aksine, 222 nm ışığın, DNA lezyonları, cilt kızarıklığı, foto-keratit ve 254 nm ışığın biyolojik dokuyla ilişkili diğer etkilerine neden olmadan bakterileri öldürdüğü ve virüsleri etkisiz hale getirdiği gösterilmiştir.

Bu yazının iki amacı var:

  • 222 nm ışığın etkilerini ve etkinliğini tanımlayan literatürü sunmak
  • İncelenen verilere dayanarak hesaplanan yeni bir spektral etkinlik değeri önermek

Spektral etkinlik, biyolojik etkiye neden olan minimum dozu ölçen aksiyon spektrumlarını yakalayan birimsiz bir miktar.

Son araştırmalar, daha kısa (222 nm) dalga boylarının doku hasarı yaratmadığını göstermektedir. Bu, 254 nm ışığa kıyasla canlı dokuda daha düşük penetrasyon derinliğine bağlıdır.

Canlı doku üzerindeki etkiler azalırken, 222 nm ışık, bakterileri öldürme ve virüsleri etkisiz hale getirme etkinliğini artırmıştır.

Ancak mevcut güvenlik yönergeleri, kısmen geçmişten gelen yayınlardaki kötü karakterize edilmiş ışık kaynakları nedeniyle, gerçek 222 nm maruz kalma sınırlarını hesaba katmamaktadır. 222 nm’de alınan geçmiş verileri eksik buluyor ve bu nedenle yeniden incelenmesini öneriyoruz.

Full report; Safety of 222 nm Band-Pass Filtered Irradiation

Related research; Disinfection with Far-UV (222 nm Ultraviolet light)

Related research; Selection and Characterization of Semi-Automated Disinfection Devices

Haber kaynağı: https://www.boeing.com/confident-travel/research/safety-of-222-nm-band-pass-filtered-irradiation.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir