Close

11/09/2013

Aydınlatma sektörüne TÜBİTAK’tan açık çağrılar

TUBITAKlogoTÜBİTAK aydınlatma sektöründeki projeleri desteklemek adına önemli çağrılarda bulundu. Sektör profesyonelleri ve aydınlatmaya ilgi duyan herkes için önemli bu çağrılar temelde uluslararası standartlarda “enerji verimliliğini” yaygınlaştırmak adına yapılıyor.

 

TÜBİTAK’ın açıkladığı aydınlatma sektörüne yönelik çağrılarda öncelikli alanlar “Teknoloji Geliştirme ve Yenilik” esasına dayanıyor. Aydınlatma sektörünü yakından ilgilendiren bu iki çağrı duyurusunun detaylarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

1. Çağrı başlığı: Mekânlarda genel aydınlatma için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, retrofit LED lamba geliştirilmesi

Çağrı Konu ve Kapsamı:

İç mekânlarda enkandasen, tungsten halojen ve kompakt flüoresan lamba yerine kullanılabilecek uluslararası standartlara uygun retrofit LED lamba (A19, MR16, PAR 38 vb.) geliştirilmesi.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Etkinlik faktörü >90 lm/W, CRI >80, CCT = 2700-3500 K, Ekonomik ömür (L70) > 30,000 saat,
• Lens, soğutucu ve sürücünün özgün, patent başvurusuna uygun olması,
• Uzaktan kontrol edilebilir ve loşlaştırılabilir özellikte olması,
• Homojen ışık dağılımı ve düşük kamaşma faktörüne sahip olması,
• Sürücü harmoniklerinin tam yükte %15’un altında olması,
• Güç faktörünün >0,95 olması,
• 24°C ortam sıcaklığında tam yükte 24 saatlik çalışma sonrasında eklem (jonksiyon) sıcaklığının 80°C’ın altında olması,
• Fotobiyolojik güvenlik standardına uygun (EN-62471)olması,
• Ürün bileşenlerinin yüksek oranda geri dönüştürülebilir olması
• Hedeflenen başarı kriterlerine ulaşıldığının akredite laboratuvar onayının alınması
gerekmektedir.

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00

Proje süresi üst sınırı: 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı: 1.000.000 TL
İşbirliği yapısı: Kısıt yok

Diğer hususlar:
• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 1.500.000 TL’dir. Ortaklı projelerde,
projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje
değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar
(test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

2. Çağrı başlığı: M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, LED’li armatür geliştirilmesi

Çağrı konu ve kapsamı:
Bu çağrı, M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun LED’li armatür
geliştirilmesi konusunu kapsamaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Etkinlik faktörü >130 lm/W, CRI >70, CCT = 3000-5000 K, Ekonomik ömür (L70) >50,000 saat,
• Lens, soğutucu ve sürücünün özgün ve patent başvurusuna uygun,
• Uzaktan kontrol edilebilir ve loşlaştırılabilir özellikte,
• M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geçerli koşulları sağlayabilecek ışık dağılımı ve düşük
kamaşma faktörüne sahip,
• Sürücü harmonikleri tam yükte %15’in altında,
• Güç faktörü >0.95,
• Optik kayıplar<%15,
• 25°C ortam sıcaklığında tam yükte 24 saatlik çalışma sonrasında eklem (jonksiyon) sıcaklığı
60°C’nin altında,
• Ürün bileşenleri yüksek oranda geri dönüştürülebilir,
• Ürün ağırlığı <100gr/W, koruma sınıfı en az IP65,
• Fotobiyolojik güvenlik standardına uygun (EN-62471)
• İlgili uluslararası standartlara uygun (CIE, IEC, EN vb.)
• Bakım ve değiştirme kolaylığına sahip, ışık kaynaklarının tercihen modüler yapıda olması,
• Hedeflenen başarı kriterlerine ulaşıldığının akredite laboratuar onayı alınması
gerekmektedir.

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00

Proje süresi üst sınırı: 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı: 1.500.000 TL
İşbirliği yapısı: Kısıt yok

Diğer hususlar:
• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 2.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde,
projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje
değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar
(test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için: Ferhat GÜNER 0 312 468 53 00/1217 [email protected] / [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir