Close

27/03/2020

Aydınlatma, felçli hastaların yorgunluk ve depresyon ile baş etmesine yardımcı oluyor

Metin: Mark Halper

Kopenhag’da yapılan araştırma, sirkadiyene uygun olarak ayarlanmış LED lambalar ve spektrumun işe yarayabileceğini gösteriyor, ancak bu, bazı şeyleri nasıl ölçtüğünüze de bağlı.

Danimarka’daki bir hastanede 90 felçli hasta üzerinde yapılan çalışmalar, gün ışığını taklit etmek üzere ayarlanan LED aydınlatmanın depresyon, yorgunluk, kaygı ve genel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi. Ancak yine de sonuçsuz kalan bazı durumlar mevcut ve ayrıca bilişsel gelişimde hiçbir fark gözlenmedi.

Mayıs 2014’ten Haziran 2015’e kadar Kopenhag Righospitalet’teki Felç Rehabilitasyon Birimi’nde gözlenen sonuçlar yakın zamanda NeuroRehabilitation dergisinde yayımlandı.

Righospitalet, Kopenhag Üniversite Hastanesi’nin bir parçası. Çalışmalar, Kopenhag Üniversitesi’nin nöroloji ve nörofizyoloji bölümleri ve hastanenin oftalmoloji bölümü tarafından, Danimarka’nın Aarhus kentindeki Chromaviso ürünü özel aydınlatma kullanılarak gerçekleştirildi.

Bilim insanları, hasta odalarındaki aydınlatmayı genellikle sabahları ve öğleden sonraları doğal gün ışığı benzeri daha parlak ve mavi bakımından daha zengin bir ortam sağlayacak şekilde ayarladılar. Akşamları ise parlaklığı azaltıp daha sıcak spektral sağlandı.

Aynı zamanda kontrol gruplarına da sıradan hastane aydınlatması uygulandı.

Ekip, gün ışığına göre ayarlanan aydınlatmanın, insanın 24 saatlik gündüz ve gece döngüsü ile ilişkili sirkadiyen ritmini destekleyeceği, oysa sıradan hastane aydınlatması ve kapalı ortamların, hastaları sirkadiyen normaliteden mahrum ederek fizyolojik rahatsızlıklara neden olabileceği hipotezi üzerinde çalıştı.

Tüm hastalar iki haftadan fazla süre hastanede tutuldu.

Yorgunluğa odaklanan çalışmalardan birinde, “hastanede yatış sırasında doğal ışığa maruz kalan rehabilitasyon hastalarında yorgunluğun önemli ölçüde azaldığı” sonucuna varıldı. Sonuçlar, biri Çok Boyutlu Yorgunluk Envanteri anketi ve diğeri ise Dinlenme Bildirimi adlı anketlere dayanıyordu. Bu anketlerde deney grupları kontrol grubuna göre daha az yorgunluk bildiriminde bulundu.

Bununla birlikte, Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi isimli  başka bir ölçümde, “uykululuk veya sübjektif uyku kalitesinde gruplar arasında hiçbir fark saptanmadı” diye sonuç bildirdi nöroloji bölümünden Anders West’in liderliğindeki yazarlar.

Bu sonuçlar cesaret verici ama karışıksa, aynı şey depresyon, kaygı, genel sağlık ve biliş kombinasyonuna bakan ayrı bir gözlem dizisi için de söylenebilir.

Yazarlar, “Taburcu olma sırasında (kontrol grubuna) göre (deneysel) grupta depresif ruh hali ve kaygı azalmış ve genel sağlık artmıştır,” diye rapor etti.

Ancak yazarlar, “Bilişte hiçbir fark bulunmadı,” dedi.

Ekip, sonuçları belirlemek için Hamilton Depresyon Ölçeği, Majör Depresyon Envanteri, WHO-Beş İyi Olma Endeksi, Hastane Kaygı ve Depresyon Ölçeği ve Montreal Bilişsel Değerlendirmesi’ni uyguladı.

Araştırmacılar, “Bu çalışma, hastaneye yatış sırasında doğal ışığa maruz kalmanın rehabilitasyon hastalarında ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösteren ilk çalışmadır,” diyerek “bu bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu” da sözlerine eklediler.

Haber kaynağı: https://www.ledsmagazine.com/lighting-health-wellbeing/article/14168215/hospital-lighting-helps-stroke-patients-deal-with-fatigue-depression

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir