Close

02/01/2016

ATMK 2015 ışık yılı fotoğraf yarışması konusu “Işık-Mekan-İnsan”

atmk_logoUNESCO tarafından 2015 yılı Uluslararası Işık Yılı (International Year of Light) olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda 2015 yılı boyunca, dünyanın çeşitli ülkelerinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. CIE- Uluslararası Aydınlatma Komisyonu üyesi olarak faaliyetlerine devam etmekte olan Aydınlatma Türk Millli Komitesi de 2015 Uluslararası Işık Yılı kapsamında bir fotoğraf yarışması gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Yarışmanın konusu
2015 Işık Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması;“Işık-Mekân-İnsan”dır. Işık yaşamımızda olduğu gibi fotoğraf sanatının da ayrılmaz bir parçasıdır.

Neden bu yarışma?
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte, fotoğraf sanatına katkı sağlanması ön görülüyor. Aynı zamanda ışığın hayatımızdaki önemine vurgu yaparak, doğru aydınlatma konusunda toplumu bilinçlendirmek, ilgiyi canlı tutmak ve hatırlarda kalıcı eserler bırakmak amacı ile “Işık-İnsan-Mekân” teması altında fotoğraf severleri buluşturacaktır.

Neler değerlendirilecek?
Işık-İnsan-Mekân temalı yarışma iç ve dış mekanları kapsıyor. Fotograf tekniğinin uygunluğuyla birlikte, ışığın, bulunduğu yapının, mekanın, yüzeyin ya da çevrenin kullanım amacı dikkate alınacak. Ayrıca kullanıcılarına, mimarisine, kent kimliğine ilişkin doğru yönde kullanılması konusu kontrol edilecek. Ve yapay ışığın kullanım amacına yönelik olarak iç ve/ya da dış mekâna kalite ve anlam katması da değerlendirilecektir.

Katılım
Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. ATMK ve TFSF Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

Katılım şartları

  • Her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
  • Fotoğraflar renkli olarak sunulabilecektir.
  • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
  • Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlem yapılmaması gereklidir.

Diğer hususlar

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  •  Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ATMK’ya ait olacaktır. Bu eserler ATMK’nın arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergilenme hakkı alan eserler ATMK tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2015 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Planlanan sergi için ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar ATMK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
  • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra ATMK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
  • Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
  • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Seçici kurullar
Seçici Kurul en az 4 (dört) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.

Takvim
Son Başvuru tarihi: 29.02.2016 Saat 19.30
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 14.03.2016
Sonuçların Açıklanması: Mart 2016
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: Nisan 2016

Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurusu
Eserler, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) hakemlerince değerlendirilerek yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, www.atmk.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Değerlendirme sonucunda 1., 2., ve 3. ye ödüller verilecek olup, aralarından seçilecek 30 değerli eser ile birlikte 2016 Nisan ayı itibarı ile ziyarete açık bir sergi salonunda sergilenecektir. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

İletişim
Adres: Aydınlatma Türk Milli Komitesi, İTÜ Enerji Enstitüsü,
Ayazağa Kampüsü, 34469, Maslak, İSTANBUL
Tel: +90 212 285 60 50
Mobil: +90 537 359 77 97 Fax:+90 212 285 60 51
E-mail: [email protected]
Web: www.atmk.org.tr

Sosyal Medya: https://instagram.com/aydinlatma_turk_milli_komitesi/ https://twitter.com/_ATMK_

ATMK Hakkında
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’na (CIE, Commission Internationale de L’éclairage) üye olarak ve 1996 yılından itibaren Türkiye’yi temsil eden, uygulama ve imalata yönelik öneri geliştiren, standartların oluşması için altyapı oluşturma amaçlı bilimsel çalışmalar yürüten kurumsal bir yapıdır. ATMK’nın görevleri; Türkiye’de aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurtdışında yapılan toplantılarda ülkemizi temsil etmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek olarak özetlenebilir.

Haber kaynağı: http://www.voltimum.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir