Close

20/02/2014

ALD Aydınlatma

ALD (Artificial Lighting Design) Aydınlatma, 2010 yılında marka bağımsız aydınlatma tasarımı ve danışmanlık hizmeti verebilmek amacıyla kurulmuş, iç ve dış mekânlar için aydınlatma çözümleri sunan bir tasarım ofisi.

ALD tasarım ofisi gerçekleştirdiği mimari aydınlatma tasarımlarında; aydınlatmaya ait “Uluslararası Aydınlatma Standartları’nın” belirlediği kurallar ve tekniklerin yanı sıra, öncelikle aydınlatılacak konuyu, biçimsel ve işlevsel özelliklerinden yapısal özelliklerine kadar, geniş bir alanda ele alıyor.

Firma, oluşturulacak tasarımın mimari karakter ve kullanışa uyarken, bu tasarımı sağlayacak ışık kaynaklarının da olabildiğince mimari ile bütünleşmesine, biçim, gereç, renk ve konum bakımından mimariye uyum sağlamasına özen gösteriyor. Bunun yanı sıra projelerinde yatırım ve işletme maliyetlerinin de göz önüne alındığı enerji verimli, çevre ile dost, sürdürülebilirlik ilkesi ile yaratılmış tasarımlar hedefliyor.

Aydınlatma tekniği ile ilgili yapılan çalışmalarda insan faktörünün önemine değinen ALD yetkilileri sadece objektif ölçümleri değil, subjektif değerlendirmeleri de dikkate alarak, aydınlatma tasarımında belli aydınlık düzeyleri ve parıltı oranlarını hedeflediklerini belirtiyor. Bunun yanı sıra, kullanıcıların görsel algılarını, psikolojik duygu ve düşüncelerini de dikkate aldıklarının altını çiziyorlar.

ALD tasarım ofisi, herhangi bir marka temsilciliği veya üretici firma ile ortaklıklarının olmamasının avantajını esnek ve yaratıcı adımlar atabilmelerinde kullanıyor. Böylece her projeye kendisine özel bir kimlik verilebiliyor, dolayısıyla yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarılabiliyor. ALD ekip olarak projelerindeki diğer disiplinlerle, yatırımcının istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, mimari ile uyumlu çözümler üretiyor.

ALD aydınlatma sektörü için son derece önemli bir faktör olan “aydınlatma tasarımcısı” pozisyonunu ise şöyle tanımlıyor: “Aydınlatma tasarımcısı; mekân kullanıcılarının ihtiyaçlarını ortaya koyan (fiziksel ve duygusal konfor; esneklik, ambiyans, fonksiyonellik, güvende hissetme vb.), tasarım için en uygun olan enerji etkin ve ekonomik ürün seçimi yapan (enerji tasarrufu, uzun ömür, minimum materyal kullanımı, çevreye duyarlı ürün seçimi ), fonksiyon ve estetiği birleştirerek yenilikçi aydınlatma çözümleri üreten, iç ve dış mekânda çözüm bekleyen aydınlatma sorunlarına cevap veren, mimari yaratıcılığı ve fonksiyonelliği destekleyip güçlendiren “aydınlatma planları” oluşturan kişidir. Ayrıca toplam maliyetleri minimize eden ve mümkün olan en iyi enerji tasarrufunu sağlayandır. Aynı zamanda yapısal-estetik kısıtlamalar içinde olabilecek en iyi görme ve ısı performansını sağlayacak objektif bir tasarım çözümü sunan, enerji verimliliği sağlanabilmesi için mekânın gün ışığından ne kadar faydalanabildiğinin analizini iyi yapan ve tasarımlarını aydınlatma kontrolü ile birleştirebilen kişidir. Unutulmaması gereken en önemli konu şudur ki, aydınlatma yapmadan veya yetersiz aydınlatma yaparak aydınlatma tasarrufu yapılır. Ancak enerji tasarrufu yapılmaz.”

Firmanın proje çalışma süreci ise aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:

  • Yeterli ve Gerekli Bilginin Toplanması
  • Konsept Tasarım
  • Şematik Tasarım
  • Tasarım Geliştirme ve İhale Dosyası Oluşumu
  • Kontrol ve Saha Danışmanlığı

+90 216 372 48 28

[email protected]

www.aldaydinlatma.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir