Close

20/05/2013

AEEE uyumu ile ilgili AGİD açıklaması

AEEE22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı AEEE Yönetmeliği ile ilgili olarak AGİD’in yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.


22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı AEEE Yönetmeliği’nin bildirim ve yönetim planı fıkraları ile yetkilendirilmiş kuruluş ve koordinasyon merkezi oluşturmasıyla ilgili maddeleri 22 Mayıs 2013 itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Üyelerimizin bu yönetmelik kapsamındaki ürünleri, söz konusu yönetmeliğin ekindeki 5. Kategori’de yer almaktadır (Her çeşit flüoresan aydınlatma elemanları, bunların armatürleri ve benzerleri). Bu durumda üyelerimizin;

1. İthal ettikleri ve/ veya ürettikleri ürünlerle ilgili atık yönetim planlarını oluşturarak bakanlığa bildirmeleri, (atikyonetimi.cevreorman.gov.tr<http://kyonetimi.cevreorman.gov.tr>)

2. Bakanlığın EEE üretici kayıt sistemine (online.cevre.gov.tr<http://online.cevre.gov.tr>) girmeleri, kod numarası almaları ve 2012 yılında piyasaya sundukları ürünleri ambalajları hariç olarak toplam ağırlıklarını girerek, ilgili bölümleri doldurmaları mevzuat gereğidir.

Bu çerçevede, derneğimizin yetkilendirilmiş kuruluş haline dönüştürülmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Henüz yetkilendirilmiş kuruluşların faaliyete geçmemiş olması (ilgili tebliğ henüz yayınlanmamıştır) sebebi ile ekte örneği verilen yazının atık yönetim planı sorumluluğunu karşılamak üzere bakanlığa gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Konuyu, ileride kanunda öngörülen cezalara muhatap olunmaması ve kayıt kodu bulunmaması dolayısıyla ithalatta problem yaşanmaması açısından dikkatlerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Fahir Gök

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir